Velkoobchod

Zorba-soutez

 

Pravidla všech soutěží na Prezentace 2017 najdete níže.

 

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž hodnotné výhry s firmou ALIMPEX FOOD a.s.“

 

I.

Pořadatel soutěže

1.    Pořadatelem soutěže je obchodní společnost ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00, Praha 9 – Kyje, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 1792 (dále jen „Pořadatel").

 

II.

Termín a místo konání soutěže

1.    Soutěž probíhá na prezentačních akcích Pořadatele a jeho obchodních partnerů konané v hotelu TOP HOTEL Praha, na adrese Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov, ve dnech od 25.04.2016 do 27.04.2016 od 9.00 hodin do 14.00 hodin a dále pak od 9.00 hodin do 14.00 hodin dne 19.04.2016 a dne 20.04.2016 v Clarion Congress Hotel Olomouc, na adrese Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc. Po ukončení prezentačních akcí bude přistoupeno k losování o nepeněžité výhry Pořadatele.

2.    Do soutěže se mohou zapojit pouze subjekty se sídlem či místem podnikání na území České republiky a kteří jsou stávajícími odběrateli zboží Pořadatele nebo jeho obchodních partnerů (dále jen „Účastník“). Účastník se musí zúčastnit v jakémkoli výše uvedeném termínu prezentačních akcí Pořadatele a závazně objednat v rámci prezentačních akcí pořadatele jakékoli zboží v množství:

·         dvanáct (12) kartonů a více - pro účely registraci do soutěže o losování o čtyři tablety LENOVO;

·         osmi (8) kartonů a více - pro účely registraci do soutěže o losování o osm motorových sekaček s pojezdem HECHT;

·         čtyř (4) kartonů a více - pro účely registraci do soutěže o losování o šestnáct dárkových poukazů v hodnotě 2.500,- Kč s DPH na nákup na webu www.kasa.cz.

Při prokázání závazného objednání požadovaného množství zboží a po registraci do soutěže u Pořadatele, obdrží Účastník od Pořadatele vždy jeden los, který bude vložen do příslušného soutěžního koše o výhry Pořadatele (dále „Soutěžící“).

 

II.        Průběh losování

 

Losování bude probíhat dne 05.05.2017 tak, že za účasti dvou zástupců Pořadatele bude ze všech losů v každém jednotlivém soutěžním koši vylosováno tolik výherců, kolik je učeno výher pro slosování, o čemž bude učiněn písemný zápis, který bude k nahlédnutí v sídle společnosti ALIMPEX FOOD a.s. na adrese Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9.

 

3.         Výsledky losování budou vyvěšeny na internetových stránkách www.alimpex.cz a to následující pracovní den po losování.

 

4.         Výhry budou od 08.05.2017 připravené k osobnímu předání a převzetí výherci, a to  prostřednictvím distribuce společnosti ALIMPEX FOOD, a.s. na adrese Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 (vždy v pracovní dny od 9.00 hod do 17.00 hod) nebo po domluvě s výherci budou výhry výhercům doručeny prostřednictvím smluvních dopravců společnosti ALIMPEX FOOD a.s. Nedojde-li do 30.05.2017 k osobnímu převzetí výhry výhercem, budou výherci opětovně vyzváni, a to prostřednictvím uveřejnění výzvy na internetových stránkách www.alimpex.cz, aby tak učinili v náhradním termínu uvedeném ve výzvě. Pokud výherce nepřevezme výhru ani v tomto náhradním termínu, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

 

III.      Společná ustanovení

1.         Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci Pořadatele, a to včetně osob jim blízkých.

 

2.         Zapojením se do soutěže Pořadatele vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

3.         Pořadatel tímto prohlašuje, že v souvislosti s touto soutěží nedochází ke zpracování osobních údajů o soutěžících dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů.

 

4.         Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodovat na základě losování s konečnou platností o výhercích.

 

5.         Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit, případně upravit po celou dobu jeho trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.alimpex.cz.

 

6.         Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.alimpex.cz.

 

 

V Praze dne 1. dubna 2017

 

 

 

Pravidla tipovací soutěže.  

o poukázky na nákup zboží u společnosti ALIMPEX FOOD a.s. v hodnotě 20.000,- Kč

 

Obecná ustanovení

1.         Tyto podmínky soutěže stanoví závazná práva a povinnosti účastníků soutěže pořádané společností ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00, Praha 9 – Kyje, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 1792 (dále jen „Pořadatel“).

 

2.         Soutěž probíhá na prezentačních akcích Pořadatele a jeho obchodních partnerů konané v hotelu TOP HOTEL Praha, na adrese Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov, ve dnech od 25.04.2017 do 27.04.2017 od 9.00 hodin do 14.00 hodin a dále pak od 9.00 hodin do 14.00 hodin dne 19.04.2017 a dne 20.04.2017 v Clarion Congress Hotel Olomouc, na adrese Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc. Po ukončení prezentačních akcí bude přistoupeno k losování o nepeněžitou výhru Pořadatele.

 

3.         Do soutěže se mohou zapojit pouze subjekty se sídlem či místem podnikání na území České republiky a kteří jsou stávajícími odběrateli zboží Pořadatele (dále jen „Účastník“). Účastník musí nakoupit v rámci prezentačních akcí Pořadatele jakékoli zboží minimálně v souhrnu ohodnoceno 400 body a více. Dále se zaregistrovat u Pořadatele prostřednictvím svého obchodního zástupce. Každý registrovaný Účastník obdrží dotazník do tipovací soutěže, kam zapíše odpověď na tipovací otázku a předá dotazník do tipovací soutěže zpět obchodnímu zástupci Pořadatele (dále „Soutěžící“). Soutěžící se může do tipovací soutěže zaregistrovat pouze jednou, tzn. na základě vyplnění jednoho dotazníku do tipovací soutěže.

 

2.         Soutěž o jeden voucher v hodnotě 20.000,- Kč na nákup u společnosti ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 198 00, bude probíhat dne 05.05.2017 za účasti dvou zástupců Pořadatele, o čemž bude učiněn písemný zápis, který bude k nahlédnutí v sídle společnosti ALIMPEX FOOD a.s. na adrese Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9.

 

II.        Soutěžní otázka, průběh soutěže

1.         Soutěžní otázka zní: Kolik kilogramů (zaokrouhleno na celá kila) vážila kráva v den pořízení této fotografie?

 

2.         Vyhrává jeden soutěžící, který co nejpřesněji odpoví na soutěžní otázku. V případě shodných výherních odpovědí, bude vyhlášeno druhé kolo tipovací soutěže, včetně tipovací otázky pro druhé kolo. 

 

3.         Vyhlášení tipovací soutěže bude uveřejněno na internetových stránkách www.alimpex.cz, a to následující pracovní den po vyhodnocení soutěže.

 

4.         Výhra bude od 08.05.2017 připravené k osobnímu předání a převzetí výherci, a to  prostřednictvím distribuce společnosti ALIMPEX FOOD, a.s. na adrese Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 (vždy v pracovní dny od 9.00 hod do 17.00 hod) nebo po domluvě s výhercem bude výhra výherci doručena prostřednictvím smluvních dopravců společnosti ALIMPEX FOOD a.s. Nedojde-li do 30.05.2017 k osobnímu převzetí výhry výhercem, bude výherce opětovně vyzván, a to prostřednictvím uveřejnění výzvy na internetových stránkách www.alimpex.cz, aby tak učinili v náhradním termínu uvedeném ve výzvě. Pokud výherce nepřevezme výhru ani v tomto náhradním termínu, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

 

III.      Společná ustanovení

1.         Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci Pořadatele, a to včetně osob jim blízkých.

 

2.         Zapojením se do soutěže Pořadatele vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

3.         Pořadatel tímto prohlašuje, že v souvislosti s touto soutěží nedochází ke zpracování osobních údajů o soutěžících dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů.

 

4.         Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodovat na základě losování s konečnou platností o výhercích.

 

5.         Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit, případně upravit po celou dobu jeho trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.alimpex.cz.

 

6.         Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.alimpex.cz.

 

 

V Praze dne 1. dubna 2017

 

 

 

OPĚT ROZDÁVÁME DÁRKY! ČÍM VÍC NAKOUPÍŠ, TÍM VĚTŠÍ DÁREK DOSTANEŠ OD SPOLEČNOSTI ALIMPEX FOOD a.s.!


Opět rozdáváme dárky!!! Nasbírejte co nejvíc bodů v našem bonusovém programu za nákup našich výrobků a vyberte si dárky. Za každý náš výrobek dostanete body, za které si můžete vybrat hodnotné ceny či poukázky na další nákup. Kdo přijde dřív, bere větší dárek.

 

Systém bonusového programu:

Bonusy za Vaše objednávky (prvních X objednávek v každé kategorii, získá automaticky bonus dle rozpisu níže)                                    Po sečtení všech získaných bodů získáte možnost od všech dodavatelů získáte níže uvedené dárky (body jsou vždy  k zjištění u stánku či po dotázání u organizátora akce):

 

Dle počtu získaných bodů si můžete vybrat odměnu podle Vašeho gusta (vždy pouze jednu v kategorii).

                                                                            

1. kategorie-  prvních 1000 objednávek: 200 – 399 bodů

2.  kategorie- prvních 900 objednávek: 400 - 599 bodů

3. kategorie- prvních 800 objednávek: 600 - 799 bodů

4. kategorie- prvních 500 objednávek: 800 - 999 bodů                                                                                                                        

5. kategorie- prvních 400 objednávek: 1000 - 1199 bodů

6. kategorie- prvních 300 objednávek:1200 - 1499 bodů

7. kategorie- prvních 200 objednávek:1500 - 1799 bodů

8. kategorie- prvních 100 objednávek:1800 - 2199 bodů

9. kategorie- prvních 100 objednávek: 2200 – 2499 bodů                                                                               

10. kategorie– prvních 50 objednávek: 2500 a více bodů  možnost kombinace výběru z výše uvedené nabídky.

(kombinovat ceny lze do výše nasbíraných bodů – cena každého dárku v bodech je průměr v dané kategorii (např.: spotřebitel získá 2500 bodů – vybere si dárek láhev vína z 1. kategorie = 200 bodů a dárek televizor ze 7. kategorie = 2.000 bodů, tj. dohromady 2500 bodů)).  

 

Při kombinaci výrobků se počítají prostřední hodnoty všech kategorií.

 

Výrobky:

1. kategorie

1.         2 lahve vína

2. kategorie

1.         Karton vína

2.         Nafukovací matrace

3.         Sada příborů

3. kategorie

1.         Nafukovací člun s pádly

2.         Rychlovarná konvice

3.         Sada nářadí Hecht

4.         Slevový poukaz na částku ve výši 500,- Kč u naší společnosti

4. kategorie

1.         Gril Happy Green

2.         Kávovar

3.         Zapékací miska Tescoma

4.         Slevový poukaz na částku ve výši 1.000,- Kč u naší společnosti

5. kategorie

1.         Slunečník

2.         Smartwatch

3.         Smoothie maker

4.         Slevový poukaz na částku ve výši 1.500,- Kč u naší společnosti

6. kategorie

1.         Gril nerezový

2.         Masážní podložka do auta

3.         Tlakový hrnec

4.         Slevový poukaz na částku ve výši 2.000,- Kč u naší společnosti

7. kategorie

1.         Domácí pekárna

2.         El. vysavač na mokro-suché vysávání

3.         Přenosný DVD přehrávač

4.         Slevový poukaz na částku ve výši 2.500,- Kč u naší společnosti

8. kategorie

1.         Dětský nakladač s vlekem

2.         Odšťavňovač

3.         Vysokotlaká myčka

4.         Slevový poukaz na částku ve výši 3.000,- Kč u naší společnosti

9. kategorie

1.         Dotykový mobil Lenovo

2.         Dotykový tablet Lenovo

3.         Dron

4.         Slevový poukaz na částku ve výši 3.500,- Kč u naší společnosti

 

Pořadí rozhodné pro určení cen se odvíjí od okamžiku, kdy bude provedena závazná objednávka u společnosti ALIMPEX FOOD, a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 19800, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1792. Bonusy za nákupy budou od 11. 05. 2017 připravené k osobnímu předání a převzetí, a to prostřednictvím distribuce společnosti ALIMPEX FOOD, a.s. na adrese Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 (vždy v pracovní dny od 9:00 hod do 17:30 hod). Nedojde-li do 30. 05. 2017 k osobnímu převzetí bonusů za nákupy, budou odběratelé opětovně vyzváni, a to prostřednictvím uveřejnění výzvy na internetových stránkách www.alimpex.cz, aby tak učinil v náhradním termínu uvedeném ve výzvě. Pokud ani v tomto náhradním termínu nepřevezme bonusy za nákupy, tak propadnou ve prospěch pořadatele.

 

Tato akce platí dne od 19. 04. 2017 do 20. 04. 2017 od 9.00 hodin do 16.00 hodin a dále od 25. 04. 2017 a dne 27. 04. 2017 od 9.00 hodin do 16.00 hodin na všechny objednávky u obchodní společnosti ALIMPEX FOOD a.s. nebo do rozdání dárků v jednotlivých kategoriích. Seznam s bodovým ohodnocením jednotlivých výrobků naleznete na internetových stránkách www.alimpex.cz je k nahlédnutí na prezentačních akcí. Akce se nesčítá s ostatními slevami a platí vždy pro určitý počet objednatelů nebo do vyčerpání zásob. Dárky ani slevové poukázky nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiného dárku než je touto akcí stanoven. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla bonusového programu či zrušit celou akci. Dárky nelze vymáhat soudní cestou.