Zákaznický portál

Přihlášení do velkoobchodu

Nemáte login?

Stát se partnerem
Česky Anglicky

Soutěže

Soutěže

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Každý los vyhrává!“

 1. Pořadatel soutěže je společnost ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00, Praha 9 – Kyje, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 1792 (dále jen „Pořadatel“)
 2. Organizátorem soutěže je firma: _________________________________________________,

IČO: ________________ se sídlem: _________________________________________________ (dále jen „Organizátor“)

 1. Doba trvání akce je v době od 15. 5. 2022 do 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání losů na prodejně Organizátora. Losy lze uplatnit do 15. 9. 2022.
 2. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v ČR. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit s písemným souhlasem zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru (dále jen „soutěžící")
 3. Soutěžícím se stává zákazník, který v termínu a místě konání zakoupí dva výrobky Pořadatele, které jsou blíže specifikované v příloze těchto pravidel a v regálech prodejny Organizátora označené logem GRILMANIE, a ihned po zakoupení obdrží u pokladny jeden stírací los.
 4. Do soutěže jsou vloženy následující výhry hlavní: 2x Velká luxusní zahradní kuchyně s plynovým grilem Avenberg TEXAS, 2 x Plynový nerezový BBQ gril se 6 hořáky + bočním hořákem CHICAGO, 20 x Kniha Karla Gotta, a dále další výhry: 400 x Chladící taška Rougette, 600 x Půllitr Lobkowitz, 2.400 x Půllitr Gambrinus, 4.800 x Alko Lobkowitz, 9.600 x Nealko Lobkowitz, 200 x Obracečka na klobásy, 21 976 x Potravinová dóza s klipsnou 0,25 l, 60 000 x PUF (výrobek od ETI) (dále jen „výhra).
 5. Celkem bude k dispozici 100.000 ks stíracích losů v celé soutěži pořádané Pořadatelem.
 6. Výhry budou vydávány na prodejně, která vydala losy prostřednictvím Organizátora, vyjma výher hlavních. Výhra bude vydána vždy výhradně oproti výhernímu losu. Pokud by neměl Organizátor dostatečný počet výher ihned na prodejně, budou výhry k vyzvednutí na prodejně Organizátora do dvou týdnu od nahlášení výhry soutěžícím, a to vždy výhradně oproti výhernímu losu. Výhry lze vyzvednout u Organizátora nejpozději do 15. 9. 2022.
 7. Výhry hlavní 2x Velká luxusní zahradní kuchyně s plynovým grilem Avenberg TEXAS, 2 x Plynový nerezový BBQ gril se 6 hořáky + bočním hořákem CHICAGO a 20 x Kniha Karla Gotta budou k vyzvednutí na prodejně Organizátora do tří týdnu od nahlášení výhry soutěžícím, a to vždy výhradně oproti výhernímu losu.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani požadovat výhru v penězích.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, a to včetně osob jim blízkých.
 3. Pořadatel a Organizátor tímto prohlašují, že v souvislosti s touto soutěží nedochází ke zpracování osobních údajů o soutěžících.
 4. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, změnit skladbu cen nebo jejich hodnotu či soutěž úplně zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 5. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takovýto soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo způsobem, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

V Praze dne 1. května 2022