Velkoobchod

Mlékárna v Kroměříži

Náhled

Historie mlékárny

Výstavba mlékárny Kroměříž byla započata na jaře roku 1901 a již v říjnu roku 1902 bylo zpracováno prvních 700 litrů mléka. Sloužila k výuce žáků Zemské mlékařské a sýrařské školy a na svou dobu to byla jedna z nejmodernějších mlékáren tehdejšího Rakouska-Uherska. Širokým sortimentem vlastních výrobků zásobovala nejen město Kroměříž, ale některé výrobky, zejména máslo, dodávala i do Vídně, Prahy a Brna.

V roce 1945 mlékárna přestála bitvu o město Kroměříž bez úhony a až do roku 1953 byla mlékárna zařízením pro praktickou výuku při Státní mlékařské a sýrařské škole v Kroměříži. V roce 1953 vznikl samostatný podnik Mlékařské závody, n.p. v Kroměříži. Ten byl v roce 1958 začleněn ke Gottwaldovským mlékárnám se sídlem v Bystřici pod Hostýnem. Sortiment sýrů zůstal ve svém rozsahu zachován a došlo k rozšíření sortimentu konzumních mlék a smetan, stále s ohledem na praktickou výuku žáků mlékařské školy.

V roce 1960 byly všechny mlékárenské závody reorganizovány podle jednotlivých okresů a vznikly Východomoravské mlékárny Kroměříž. Po krátkém trvání byly tyto mlékárny připojeny k národnímu, později státnímu, podniku Lacrum Brno. V Kroměříži byl zřízen závod pod který patřily provozovny Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Kyselovice a Zdounky. Sortiment se z původního širokého záběru zúžil na konzumní mléko a smetany, malý objem jogurtů a polotvrdé sýry - eidamská cihla, hnětený sýr.

Od 1.10.1994 byla mlékárna delimitována v rámci privatizace státního podniku Lacrum Brno jako samostatný právní subjekt pod MŠMT ČR s názvem Školní mlékárna v Kroměříži. Byla převzata obchodní činnost se stávajícím počtem pracovníků a postupně byla zahájena obměna výrobního sortimentu s cílem vytvoření malého výrobního závodu se specializovaným programem v oblasti výroby sýrů, s ohledem na kvalitu praktické výuky žáků mlékárenské školy.

Z ekonomicko-provozních důvodů ukončila Školní mlékárna svoji činnost pod ministerstvem školství v roce 1997 a byla dokončena její privatizace s tím, že vlastníkem mlékárny se stává po veřejné soutěži společnost KROMILK, spol. s r.o. Kroměříž.

Výrobní program

V současné době je hlavním výrobním programem produkce sýrů čerstvých v základní chuti a v šesti ochucených variantách (příchuť česnek, křen, mexiko, provensálské koření, brusinky, chilli papričky), krémových tvarohových sýrů v základní chuti a ve dvou ochucených variantách (kapiové, bylinkové), termizovaných smetanových sýrů v přírodní chuti a ochucených variantách, dále přírodních polotvrdých sýrů typu eidam a gouda a v doplňkovém programu roztíratelné tavené sýry přírodní a ochucené. Nadále však pokračuje ve vývoji dalších specialit z oblasti sýrů a denní příjem mléka je stabilizován na cca 25 000 litrů.

Mlékárna Kroměříž je zaměřena výhradně na výrobní činnost a svoje obchodní aktivity předala velkoobchodním partnerům. Od září roku 2000 patří do skupiny hlavního obchodního partnera - velkoobchodní společnost ALIMPEX FOOD a.s. Jejím prostřednictvím jsou  výrobky dodávány do celé řady maloobchodních řetězců a nezávislého trhu v České republice i na Slovensku.

Zajímavosti

Mlékárna je certifikována pro komunitární trh EU a některé výrobky nesou národní značku kvality Klasa. Se svými výrobky se pravidelně účastní soutěží v rámci ČR a také i na Slovensku. Na těchto soutěžích získala celou řadu ocenění, především v kategorii čerstvých sýrů. 

Náhled     Náhled     Náhled